Home

Vingers af van het Ronde Huis Park


Staatsbosbeheer is van plan gezonde, eeuwenoude bomen en monumentale rododendrons te verwijderen op het voormalige landgoed van Het Ronde Huis in Nunspeet. Tegelijkertijd zullen paden worden afgesloten, zodat de fraaie vijvers niet meer bezocht kunnen worden. Doel is de kwaliteit van de “vennen” te verbeteren door een kaalslag te plegen op schitterende 100 jaar oude rododendrons en gezonde prachtige bomen..

Wat wil Staatsbosbeheer eigenlijk?

De plannen van SBB zijn toegelicht in de vergunningaanvraag en op de website www.boswachtersblog.nl.

De plannen gaan specifiek over de 3 aanwezige vijvers in het park bij het voormalige Ronde Huis. Twee vijvers, de zogenaamde eendenvijver en het slangenven bevinden zich, vanaf de toeristische weg, in het bos achter het voormalige landhuis, de andere vijver ligt iets verderop, vlak aan de rijweg.

Dus niet!

Wij zijn als verontruste burgers van mening dat:

  • de kwaliteit van de vijvers moet worden verbeterd;
  • maar niet op de manier waarop Staatsbosbeheer dit wil realiseren: het kappen en verwijderen van beeldbepalende, cultuurhistorische bomen en struiken is niet de oplossing.
  • Er zijn naar onze mening volop alternatieven om de doelen die mede op basis van Natura2000 en de stikstofregels zijn gesteld te realiseren.
  • Wij vinden de huidige plannen onzinnig en te rigoureus, deze moeten de prullenbak in. Wij zijn in overleg met deskundigen op allerlei gebied om goed onderbouwd te zorgen voor alternatieven. Onderhoud van dit bos en de vijvers is nodig maar op een andere manier dan nu gepland is.

Daarom hebben we een petitie online gezet en zijn we deskundigen aan het organiseren ons te helpen bij onze strijd om Staatsbosbeheer op andere gedachten te krijgen. Op social media is een hele stroom aan berichten los gekomen, het blijkt dat veel mensen heel erg geschrokken zijn van de plannen. Nog niet getekend?

Https://rondehuispark.petities.nl
Situatie met 1-eendenvijver, 2-slangenven en 3 de vennen langs de weg

Oordeel zelf

Op deze website kunt u informatie vinden en zelf een oordeel vellen over:

Heeft u tips of vragen voor ons? Gert@vingersafvanhetrondehuispark.nl