Slecht plan, beter voorstel

Wij zijn in de overtuiging dat het herstel van de vennen niet moet gebeuren zoals Staatsbosbeheer heeft bedacht. Goede vraag is dan: hoe dan wel? Wij hebben daar zo onze ideeën bij die we graag met Staatsbosbeheer willen delen. Voor ons staat daarbij niet alleen de ecologische kant van het verhaal maar ook de cultuurhistorie als belangrijke overweging.

Wij stellen voor:

 • Terug naar de historische aanleg van het park, begin 20e eeuw. Hiertoe zou onderzoek moeten worden gedaan naar de oude structuren en de oorspronkelijke ideeën van omstreeks 1907-1920. Misschien kan het oude plan van Staatsbosbeheer uit omstreeks 2012 als basis hiervoor dienen.
 • Beschermen van de historische bomen in plaats van deze te verwijderen.
 • Reparatie van de vijvers door handmatige verwijdering van overvloedige waterplanten, pijpenstrootje en pitrus en herstel afgekalfde grond. Onderzoek moet uitwijzen of er lekken zijn, in dat geval moeten deze gerepareerd worden met bijvoorbeeld klei- of leemgrond.
 • Zorgvuldig verwijderen van allerlei uit zichzelf opgekomen boompjes en struiken rondom de vijvers. Het gebied is heel achterstallig en er is de afgelopen jaren van alles opgegroeid langs de kanten van de vijvers wat verwijderd kan worden, uiteraard zonder de bodem daarmee lek te maken.
 • Flink snoeien van de rododendrons. Deze zijn prima terug te snoeien, zodat deze weer kunnen herstellen van de sneeuwschade in winter 2019-2020. Als je goed kijkt kun je zien dat het gaat om krachtige planten met volop uitloop van onder uit.
 • Niet meer werken in dit gebied met monsterachtig materieel dat de hele bodemstructuur vernielt
 • Opschonen en bestrijden van de Japanse duizendknoop en de Amerikaanse vogelkers. Deze invasieve exoten overwoekeren alles en horen hier niet thuis
 • Inperking van de onstuimige groei van berk, vliegden en krent in het hele gebied
 • Herstel van de opgedroogde vijvers elders op dit terrein naar de oorspronkelijke situatie, niet met lompe machines maar met gezond verstand
 • Krachten bundelen. Staatsbosbeheer kan zaken als meetgegevens, onderzoeksresultaten en inventarisaties met ons delen. Vrijwilligers kunnen helpen bij werkzaamheden of bij het maken van de plannen. De lokale kennis moet gebruikt worden voor een beter eindresultaat en draagvlak.
 • De huidige wandelpaden kunnen gehandhaafd blijven. Volgens ons is het niet nodig mensen en dieren uit het gebied te weren. De huidige fauna leeft al 100 jaar prima samen met loslopende honden en met de zwijnen die in dit gebied voorkomen. Hier is in de afgelopen eeuw een evenwicht ontstaan, waar je voorzichtig mee om moet gaan.
 • Beter toezicht op aanwezige hangjongeren

Staatsbosbeheer is een organisatie die financieel onder druk staat. Het kappen van bomen is een broodnodige bron van inkomsten. Het onderhouden van een vijver moet daarom in hun optiek met groot materieel – lees goedkoop -, maar dit is juist funest voor het gebied gebleken. Daarom zal gekeken moeten worden of er bijvoorbeeld vanuit de samenleving vrijwilligers beschikbaar zijn om te helpen met de handmatige werkzaamheden zodat deze budgetvriendelijk uitgevoerd kunnen worden. Onze indruk is dat er voldoende animo zal zijn om dit voor elkaar te krijgen.